Switch to blue-yellow contrast Switch to black-white contrast set contrast normal +A A -A

Putničke usluge kompanije Blaguss bez barijera, za sve

Marka Blaguss već decenijama predstavlja znak najvišeg kvaliteta u oblasti transporta putnika. Minibus servis kompanije Blaguss sa svojim modernim voznim parkom u Beču, Austriji i Evropi obezbeđuje neograničenu mobilnost, bez barijera. Vozila su preuređena prema najmodernijim standardima za prevoz osoba sa posebnim potrebama i njima upravljaju profesionalni vozači koji su prošli najbolju obuku.

© 2024 Blaguss-Minibus-Service GmbH, Impressum  AGB  Datenschutz Cookie-Einstellungen Preduzeće u vlasništvu grupe