Switch to blue-yellow contrast Switch to black-white contrast set contrast normal +A A -A

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja i prevoza u firmi
Blaguss-Minibus-Service GmbH

 1. Ovi Opšti uslovi poslovanja i prevoza odnose se na vožnju  i prevoz putnika autobusima firme Blaguss-Minibus-Service GmbH.
 2. Dogovaranje o ceni usluga dolazi u obzir samo u slučaju fiksiranih destinacija, sa utvrđenim trajanjem puta. Ukoliko pređena distanca u praksi premašuje ovu procenu – iz razloga koji se nalaze u nadležnosti naručioca ili korisnika prevoza, npr. kada kada to zahteva sigurnost ili usled saobraćajnih uslova – ovaj višak kilometara biće naknadno uračunat u cenu. U slučaju premašivanja dogovorenog trajanja puta, za svaki započeti sat zaračunavaće se dodatnih 50 evra.
 3. Blaguss garantuje pravovremeno stavljanje na raspolaganje saobraćajno ispravnog vozila koje je pismeno naručeno, dokle god se ne pojave okolnosti koje se uprkos svim razumnim merama kompanije nisu mogle izbeći. Blaguss minibus servis ne preuzima odgovornost za zahteve putnika koji se na usputnim stanicama ne nađu da dogovorenom mestu polaska, u za to od strane vozača ili vođe puta naznačeno vreme. Blaguss minibus servis takođe ne preuzima odgovornost za zahteve putnika koji su morali prekinuti putovanje zato što nisu sa sobom poneli neophodne lične dokumente (važeći pasoš, vizu itd.).  Osim toga, Blaguss ne preuzima odgovornost za kašnjenja u dolasku na međustanice i krajnje odredište.
 4. Vozila ne smeju prevoziti veći broj putnika od prethodno maksimalno utrvđenog broja.
 5. Svaki putnik sme na sopstvenu odgovornost u vozilo uneti predmete ili prtljag koji bez problema staju na njegovo sedište i ne smetaju drugim putnicima.
  Prtljag mora da bude spakovan i zatvoren tako da bude zaštićen od gubitka, umanjenja vrednosti ili oštećenja, a putnik mora da pazi na prtljag tako da ne bude ugrožena bezbednost i red tokom vožnje i da zbog toga ne trpe drugi putnici. Na prtljagu mora da bude navedeno ime i adresa vlasnika. Takođe se može odbiti prijem opasnog, glomaznog ili drugog neželjenog prtljaga. Kriterijum za prijem prtljaga je raspoloživi prtljažni prostor. Putnik mora sam da vodi računa o smeštanju prtljaga u vozilo.Blaguss-Minibus-Service ne odgovara za prtljag koji se izgubi posle iznošenja iz vozila. Isto tako, odbija se svaka odgovornost ako je prtljag ostao u vozilu tokom noći ili je zaboravljen u vozilu.Firma Blaguss-Minibus-Service ne odgovara za gubitak, zamenu, krađu ili oštećenje prtljaga tokom vožnje i/ili pauza tokom vožnje, osim ako se ne radi o nameri i/ili grubom nemaru.U slučaju odgovornosti, firma Blaguss-Minibus-Service ima obavezu da izvrši nadoknadu do visine dokazane štete, ali najviše do dogovorene maksimalne granice odgovornosti od 55 evra po komadu prtljaga. Firma Blaguss-Minibus-Service ne odgovara za neadekvatno zapakovan, oštećen ili prtljag koji nije zatvoren, kao ni za novac i dragocenosti.
 6. Ako putnik zaprlja ili ošteti vozilo ili opremu vozila, isti mora da nadoknadi troškove čišćenja tj. popravke, kao i eventualnu neostvarenuzaradu zbog nemogućnosti korišćenja.
 7. Ako putnik, i pored opomene, ometa vozača, autobus ili druge putnike, firma Blaguss-Minibus-Service može odmah da raskine ugovor o prevozu. U tom slučaju ne postoji pravo na povraćaj cene karte.
 8. Životinje koje mogu da se prevoze bez ugrožavanja ili ometanja putnika, smeju da se prevoze uz saglasnost vozača ili vođe puta.
 9. Vozač je obavezan da tokom pružanja usluga prevoza pravi propisane pauze.
 10. Ako naručilac odustane od ugovora, isti mora firmi Blaguss-Minibus-Service da nadoknadi nastale troškove, minimalno 20 evra troškova obrade. Uz to, u slučaju odustajanja, naručilac plaća,
  od 21. radnog dana pre naručenog termina 10 %
  od 14. radnog dana pre naručenog termina 40 %
  od 07. radnog dana pre naručenog termina 70 %
  dogovorene ili porudžbinom utvrđene cene, kao naknade za storniranje. Ako se otkazivanje izvrši na dan naručenog termina ili u nedelju ili dan praznika neposredno pre tog dana, onda naknada za storniranje iznosi
  90 % ugovorene cene.
 11. Ako nije izričito drugačije dogovoreno, plaćanje radi brisanja duga može da se izvrši kod firme Blaguss-Minibus-Service, ali i neposredno kod vozača.
 12. Za prava po osnovi eventualne manjkavosti usluge prevoza, ako se ista ne odnosi na povredu života, tela ili zdravlja, kao i grubu nepažnju,  rok zastarevanja je godina dana. Za ostale slučajeve važe zakonom predviđeni rokovi zastarevanja.
 13. Nadležnost suda u Beču.
Allgemeine Geschäftsbedingungen Icon
© 2024 Blaguss-Minibus-Service GmbH, Impressum  AGB  Datenschutz Cookie-Einstellungen Preduzeće u vlasništvu grupe