Switch to blue-yellow contrast Switch to black-white contrast set contrast normal +A A -A

Važne stavke pre početka škole

10 važnih informacija za roditelje na početku školske godine

 1. Prvog i poslednjeg dana školske godine nema organizovanog prevoza. Tih dana moraju roditelji da dovedu svoju decu u školu i da dođu po njih.
 2. Od centrale ćete dobiti informaciju o vremenu prevoza. Molimo da se pobrinete za to da u ugovoreno vreme dete već bude ispred vrata tj. na ugovorenom mestu.
 3. Pobrinite se za to da u vreme kada služba za prevoz preuzima tj. vraća decu budete dostupni na telefonu. Vozač se najavljuje nekoliko minuta unapred i obaveštava Vas o tačnom vremenu dolaska.
 4. Molimo da se odmah javite centrali ako Vam je dete bolesno ili mu iz drugih razloga nije potreban prevoz. Takođe je važno da nakon prekida ponovo prijavite dete u centrali. To mora da se uradi jedan RADNI DAN unapred najkasnije do 14,00 h.
 5. Ukoliko promenite adresu, morate blagovremeno da obavestite školu o novoj adresi. Novu adresu preuzimanja dece mora da overi nadležna Služba za imigrante. Da bi se obezbedio kontinuirani prevoz morate školi što pre da dostavite ove informacije.
 6. Ako Vaše dete propusti autobus (npr. ako se uspava), morate sami da dovedete dece u školu. U tom slučaju ne može da se angažuje dodatno vozilo.
 7. Usled vremenskih prilika i saobraćajne situacije može doći do kašnjenja. Ukoliko autobus jednom ne dođe u dogovoreno vreme, molimo Vas da nakon 10 minuta to javite centrali. Nadležni disponenti će se pobrinuti da se razjasni situacija.
 8. Mora se obezbediti i sigurno preuzimanje deteta nakon vraćanja iz ustanove. Vozač i suvozač imaju strogi nalog da decu predaju roditeljima ispred kuće. Ako roditelji nisu kod kuće, vozač će pokušati da ih pozove telefonom. Ako to nije moguće, uključiće se služba za omladinu. Do tada će dete ostati u kolima.
  Ako mislite da Vaše dete može samo da ode kući, molimo Vas da o tome obavestite centralu. U tom slučaju možete da potpišete ličnu izjavu o saglasnosti.
 9. Molimo Vas da razgovarate sa Vašim detetom i da mu objasnite kako da se ponaša u autobusu. Deca moraju da imaju vezan pojas, ne smeju unaokolo da bacaju predmete i slično. Ukoliko se uoči konstantno neprimereno ponašanje, to može u dogovoru sa službom za imigrante da dovede do isključivanja iz prevoza. U tom slučaju morate svoju decu sami da dovodite do ustanove.
 10. U toku vožnje nije dozvoljeno jelo. Dozvoljeno je da deca piju iz flašice za piće. Ukoliko su Vašem detetu potrebni lekovi, morate mu te lekove dati da popije pre početka vožnje. Vozačima/suvozačima je to strogo zabranjeno.
information-icon Icon
© 2024 Blaguss-Minibus-Service GmbH, Impressum  AGB  Datenschutz Cookie-Einstellungen Preduzeće u vlasništvu grupe